Hypotheekvormen

Er zijn veel verschillende hypotheekvormen. Vanwege de vele hypotheken is het vaak lastig om te weten welke voor jou het meest geschikt is. Hieronder hebben wij daarom de verschillende hypotheken benoemd met de bijbehorende informatie.

De verschillende hypotheekvormen

Onderstaand benoemen we alle verschillende hypotheken en geven we in het kort meer informatie over iedere hypotheek. Je kunt verder klikken naar de betreffende hypotheek om er alle informatie over te lezen. Per hypotheekvorm geven we een algemene beschrijving, lees je voor- en nadelen en hebben we verschillende rekenvoorbeelden beschikbaar. Op deze manier helpen we je bij de keuze naar de hypotheek die het beste bij jou past.

Sinds 1 januari 2013 hebben er veranderingen plaatsgevonden in de hypotheekrenteaftrek. Mensen die een nieuwe hypotheek afsluiten na deze datum hebben alleen nog recht op hypotheekrenteaftrek wanneer de hypotheek lineair of annuïtair wordt afgelost. Dit is dus het geval wanneer er wordt gekozen voor een lineaire of annuïtaire hypotheek. Kies je voor een andere hypotheek? Dan kan er geen aanspraak worden gedaan op de hypotheekrenteaftrek. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat de voorgaande twee hypotheekvormen op het moment de meest gekozen hypotheekvormen zijn.

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek wordt er iedere maand hetzelfde bedrag afgelost van de hypotheek. Echter dalen de maandlasten naar verloop van tijd. Dat komt doordat de maandelijkse rente bestaat uit een percentage van de resterende schuld. Doordat de resterende schuld steeds lager wordt, wordt het rentebedrag (en dus de totale maandlasten) steeds lager. Deze hypotheekvorm is interessant voor mensen die hoge kosten aan het begin kunnen veroorloven. Het voordeel aan deze hypotheek is namelijk dat de risico’s naar verloop van tijd dalen. De resterende schuld neemt namelijk snel af en de impact van een mogelijke latere rentestijging is lager. Indien het rentepercentage later namelijk omhoog gaat dan heeft dit minder zware gevolgen, omdat de resterende schuld ook lager is dan bij veel andere hypotheken.

Lees hier alle informatie over de lineaire hypotheek

Annuïtaire hypotheek

Bij de annuïtaire hypotheek betaal je jaarlijks hetzelfde bedrag. Het rentebedrag en het aflossingsbedrag is zo opgebouwd dat je maandelijks dezelfde lasten hebt. Dit komt doordat je aan het begin van de looptijd veel rente betaalt en weinig aflost. Naarmate de hypotheek langer loopt dan zal je meer gaan aflossen en minder rente betalen, maar het maandelijkse bedrag blijft onveranderd.

Deze hypotheek is interessant voor mensen die zekerheid willen en het prettig vinden om exact te weten hoeveel zij iedere maand moeten aflossen. De annuïtaire hypotheek heeft in vergelijking met veel andere hypotheken aan het begin lagere lasten. Ook wordt er in het begin volop geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek, omdat er dan veel rente wordt betaald.

Lees hier alle informatie over de annuïtair hypotheek

De spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij er tussentijds niet wordt afgelost. Er wordt wel een premie betaald waarmee een bedrag wordt opgebouwd wat ook wel het spaargedeelte wordt genoemd. Met dit spaargedeelte is het de bedoeling dat er aan het einde van de looptijd de gehele hypotheek in een keer kan worden afgelost. Naast het spaargedeelte wordt er ook betaald voor een overlijdensrisico. Het overlijdensrisico is ervoor bedoeld dat de hypotheek alsnog kan worden afgelost wanneer de persoon komt te overlijden.

Kenmerkend aan de spaarhypotheek is dat je spaart en dus ook spaarrente ontvangt. Deze spaarrente is altijd even hoog als de hypotheekrente. Het grote voordeel hierbij is dat wanneer de hypotheekrente erg hoog staat of omhoog gaat jij hiervan profiteert. De spaarhypotheek is dus erg interessant bij een hoge hypotheekrente.

Lees hier alle informatie over de spaarhypotheek

De bankspaarhypotheek

Naast de spaarhypotheek is er ook de bankspaarhypotheek. Ook bij deze hypotheekvorm wordt er tussentijds niet afgelost, maar wordt er gespaard om aan het einde van de looptijd te kunnen aflossen. Er zijn twee verschillende varianten. Dit is Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en de Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). Bij de Spaarrekening Eigen Woning wordt er gebruik gemaakt van een geblokkeerde rekening die alleen bedoeld is voor het sparen om aan het einde van de looptijd de hypotheek af te lossen. Het is dus niet mogelijk om dit geld weer van de rekening af te halen.

Bij de Beleggingsrekening Eigen Woning wordt het gespaarde bedrag gebruikt om te beleggen. Op deze manier kan het zijn dat het bedrag om de hypotheek af te lossen eerder bij elkaar is of dat er aan het einde van de periode nog een bedrag over is. Het kan ook zijn dat je aan het einde van de looptijd met een restschuld blijft zitten, omdat er onvoldoende kapitaal beschikbaar is. De hypotheekvorm BEW brengt dus veel risico’s met zich mee.

Lees hier meer informatie over de bankspaarhypotheek

De aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek lijkt erg veel op de voorgaande hypotheken. Er wordt namelijk niet tussentijds afgelost op de hypotheekschuld. Echter wordt er bij deze hypotheekvorm ook niet tussentijds gespaard, wat bij de voorgaande wel het geval is. Dit geld moet worden gespaard op eigen initiatief. Een andere manier is om de woning aan het einde van de looptijd te gebruiken om de hypotheek af te lossen. Dat kan door de woning weer te verkopen. Ook kun je een andere hypotheekvorm afsluiten om de lening af te lossen. De aflossingsvrije hypotheek brengt erg veel onzekerheid met zich mee en daarmee zitten hier ook strenge regels aan verbonden. Zo mag de hoogte van de hypotheek sinds 2011 niet hoger zijn dan 50% van de marktwaarde van de woning.

Lees hier meer informatie over de aflossingsvrije hypotheek

De beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek, oftewel de beleggingsrekeninghypotheek, is een combinatie van een beleggingsrekening en een aflossingsvrije hypotheek. Deze lijkt veel op de BEW die hierboven staat beschreven, maar aan de BEW zitten veel wetten en regels verbonden. Voor deze hypotheek wordt er periodiek of eenmalig geld ingebracht wat gebruikt wordt om te beleggen. Het is de bedoeling dat er aan het einde van de looptijd van de hypotheek voldoende geld bij elkaar is om de hypotheek te kunnen afbetalen.

Het voordeel aan deze hypotheekvorm is dat er een kans bestaat dat er aan het einde van de periode nog kapitaal over is of dat het bedrag om de hypotheek af te betalen eerder beschikbaar is. Het nadeel is dat deze hypotheek veel risico geeft en het kan zijn dat er aan het einde van de periode juist onvoldoende kapitaal beschikbaar is om de hypotheek af te betalen. Verder is er veel flexibiliteit om extra geld in te brengen of om de hypotheek over te sluiten naar een andere hypotheekvorm. Let erop dat deze hypotheek veel risico’s met zich meebrengt en dat de hypotheek daardoor ook veel eisen kent. Zo mag de hypotheeklening niet hoger zijn dan 50% van de marktwaarde van de woning. Het resterende bedrag voor het kopen van de woning moet dus worden behaald uit eigen vermogen of door een andere lening af te sluiten.

Lees hier meer informatie over de beleggingshypotheek

Spaarbeleggingshypotheek

Net als veel van de voorgaande hypotheekvormen is deze hypotheek een aflossingsvrije hypotheek. Pas aan het eind van de looptijd wordt de gehele lening in een keer afgelost. Tussentijds wordt er geld bij elkaar gespaard door gebruik te maken van een verzekering om kapitaal op te bouwen. Deze wordt betaald met premie en rente. Deze premies kunnen vervolgens worden gebruikt om te beleggen. Hierdoor kan het sparen gedurende de looptijd juist sneller of minder snel gaan. Deze hypotheekvorm wordt ook wel de hybride hypotheek genoemd.

Lees hier meer informatie over de spaarbeleggingshypotheek

De levenhypotheek

Bij de levenhypotheek is er een combinatie van een gecombineerde hypotheeklening en een levensverzekering. De woning geldt hierbij als onderpand voor de lening. De premie die wordt betaald is bestemd voor een spaar- of beleggingsdeel en een overlijdensrisico. De maandelijkse vaste kosten bestaan dus uit premie en rente. Verder wordt de hypotheeklening pas aan het einde van de looptijd afgelost. De levenhypotheek heeft veel van zijn populariteit verloren sinds de nieuwe regels m.b.t. de hypotheekrenteaftrek.

Lees hier meer informatie over de levenhypotheek

Overbruggingshypotheek

Heb je al een woning gekocht waar je een hypotheek voor hebt afgesloten, maar wil je gaan verhuizen? Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je overwaarde hebt en de waarde van je huidige woning wilt gebruiken voor het kopen van de nieuwe woning. Hierbij kan een overbruggingshypotheek handig van pas komen. Deze hypotheekvorm helpt je om alvast gebruik te maken van de overwaarde van de woning, waarmee jij in staat bent om de nieuwe woning te kopen. Deze hypotheekvorm wordt daarom ook wel overbruggingshypotheek genoemd.

Lees hier meer informatie over de overbruggingshypotheek

Meer informatie:

Shares