Levenhypotheek

De levenhypotheek is de laatste jaren een stuk minder interessant geworden voor veel mensen. Dat komt door verschillende veranderingen bij de overheid. Mensen die kiezen voor een levenhypotheek na 1 januari 2013 hebben geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Er kan alleen worden geprofiteerd van hypotheekrenteaftrek wanneer er lineair of annuïtair wordt afgelost. Uiteraard is het nog wel mogelijk om te kiezen voor deze hypotheekvorm, maar door de ontwikkelingen is het in de meeste gevallen financieel niet meer interessant. Hieronder is alle informatie te lezen over de levenhypotheek.

Hoe werkt de levenhypotheek?

Bij een levenhypotheek wordt er een gemengde levensverzekering (kapitaalverzekering) gecombineerd met een hypotheeklening. Voor de hypotheeklening is het zo dat de woning geldt als onderpand van de lening. Voor de gemengde levensverzekering wordt premie betaald dat bestemd is voor twee onderdelen. Deze premie is namelijk bedoeld voor een spaar- of beleggingsdeel en een overlijdensrisicodeel. Hieronder lees je over beide onderdelen meer informatie.

Er zijn ook een aantal eigenschappen die gelden voor een levenhypotheek. Hieronder benoemen we de eigenschappen die kenmerkend zijn voor deze hypotheekvorm.

 • Er zijn maandelijkse vaste kosten die bestaan uit premie en rente.
 • Gedurende de looptijd is er geen verplichte aflossing. Pas aan het einde van de looptijd van de hypotheek vindt de aflossing (gedeeltelijk) plaats met de kapitaalverzekering.
 • Je hebt zelf de keuze uit de combinatie van de verzekeraar en de hypotheekverstrekker.

Overlijdensrisicodeel

Voor de levenhypotheek wordt premie betaald. Een deel van deze premie wordt gebruikt voor het betalen van het overlijdensrisico. Het overlijdensrisico is ervoor bedoeld om de hypotheek af te lossen indien het gebeurt dat jij of je partner komt te overlijden gedurende de looptijd van de hypotheek. Bij veel hypotheekverstrekkers in Nederland is het verplicht om een overlijdensrisicoverzekering te nemen bij het afnemen van een hypotheek. Bij de hypotheken waar dit er dus niet vanzelf al bij in zit zal je deze zelfstandig los moeten afsluiten. Wanneer de woning wordt gekocht en de hypotheek door 2 kopers wordt afgesloten dan wordt er ook vaak op beide personen een levensverzekering afgesloten.

Spaar- of beleggingsgedeelte

De rest van de premie die wordt betaald wordt gebruikt om te sparen of om te beleggen, zodat aan het eind van de looptijd de hypotheeklening (gedeeltelijk of volledig) kan worden afbetaald. De manieren van de gemengde levensverzekeringen verschillen op het gebied van de methode waarop het vermogen wordt belegd. Er is bijvoorbeeld een methode waarbij de hypotheekrente en de vergoeding die wordt ontvangen over het spaardeel aan elkaar zijn gekoppeld. Dit is ook wel bekend als de spaarhypotheek. Wanneer de premie die wordt betaald ook wordt gebruikt om te beleggen dan wordt er gesproken van een levenhypotheek.

De levenhypotheek heeft de laatste jaren echter ook de nodige kritiek gekregen. Hierbij gaat het voornamelijk om de beleggingsverzekering. Deze heeft namelijk hoge kosten en een zeer onduidelijke kostenstructuur. Daarom worden deze verzekeringen dan ook regelmatig woekerpolissen genoemd. In veel gevallen is het namelijk erg duur om vermogen op te bouwen met de beleggingsverzekering, doordat er veel en onduidelijk kosten worden doorberekend aan de klant.

Toch betekent dit niet dat een levensverzekering nooit interessant is. Het voorgaande is namelijk niet bij alle maatschappijen het geval en het is ook niet ongewoon dat de rente bij de levenhypotheek lager ligt dan bij een aflossingsvrije hypotheek of een spaarhypotheek. Het kan dan zijn dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en dat het interessant is om te kiezen voor een levenhypotheek. Hieronder hebben we de voor- en de nadelen nog duidelijk op een rij gezet.

Kan ik tussentijds extra aflossen?

Indien je het zelf wilt dan kun je tussentijds ook extra aflossen. Dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk minder hypotheekrente hoeft te betalen. Indien je recht hebt op hypotheekrenteaftrek dan wordt het fiscale voordeel wel minder wanneer je tussentijds aflost. Het is ook mogelijk om een extra storting in de levensverzekering te doen. Hierdoor zullen de maandlasten omlaag gaan. Echter zitten hier wel regels aan verbonden. Wanneer je bijvoorbeeld belastingvrij vermogen opbouwt in de levensverzekering dan is het niet toegestaan om hier extra geld op te storten.

Wanneer het kapitaal in de levensverzekering voldoet aan de regels voor Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) dan hoeft er geen belasting te worden betaald over het vermogen dat wordt opgebouwd.

Voordelen van de levenhypotheek

 • Zolang de hypotheekrente ongewijzigd blijft zullen de maandlasten ook niet veranderen. Hierdoor weet je waar je aan toe bent.
 • Het kapitaal kan belastingvrij worden opgebouwd.
 • Mensen die deze hypotheekvorm zijn gestart voor 1 januari 2013 kunnen maximaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek.
 • Het overlijdensrisico zit al bij de verzekering in.
 • Het kan zijn dat je aan het eind van de looptijd vermogen overhoudt. Dit mag je zelf houden.

Nadelen van de levenhypotheek

 • Door het overlijdensrisico dat is inbegrepen kan het soms erg duur uitpakken.
 • Er is geen zekerheid dat er aan het eind van de looptijd voldoende vermogen beschikbaar is.
 • Starters na 1 januari 2013 komen niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
 • Sommige hypotheekverstrekkers hanteren een onduidelijke kostenstructuur en hoge kosten.
Shares