Bankspaarhypotheek

Ben je van plan om een nieuwe woning te kopen en moet je hier een nieuwe hypotheek voor afsluiten? Dan heb je de keuze uit verschillende hypotheken. Een van deze hypotheken is de bankspaarhypotheek. Deze hypotheekvorm is nog niet heel lang geleden in het leven geroepen. De bankspaarhypotheek bestaat namelijk pas sinds 2008 en is sindsdien erg vaak gekozen.

Echter heeft deze hypotheekvorm de laatste jaren ook weer veel populariteit verloren net als veel andere hypotheekvormen. Dat komt door de bezuinigingen die zijn doorgevoerd bij de overheid. Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet herziening fiscale behandeling eigen woning’ in het leven getreden. Volgens deze wet is het alleen mogelijk om de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar te maken als er lineair of annuïtair wordt afgelost op de hypotheek. Bij bankspaarhypotheken die na 1 januari 2013 worden gestart is het niet mogelijk om de hypotheekrente dus fiscaal aftrekbaar te maken. Bankspaarhypotheken die hiervoor zijn gestart kunnen nog wel gebruik maken van hypotheekrenteaftrek.

Hieronder is meer informatie te lezen over deze hypotheekvorm. We leggen uit hoe deze hypotheek werkt, geven de voor- en nadelen en nog meer informatie.

Hoe werkt bankspaarhypotheek?

Wordt er gekozen voor een bankspaarhypotheek? Dan wordt er gebruik gemaakt van een hypotheeklening en van een aparte geblokkeerde rekening bij de bank. De hypotheeklening blijft de gehele looptijd hetzelfde en gedurende de periode wordt er niet afgelost. De geblokkeerde extra rekening bij de bank wordt maandelijks een bedrag op gestort. Door deze rekening iedere maand aan te vullen met een bepaald bedrag is het de bedoeling dat er aan het eind van de looptijd voldoende geld op de rekening staat om de gehele hypotheeklening in een keer af te lossen.

Bij deze hypotheekvorm zit geen overlijdensrisico bij in. Voor een overlijdensrisico dient een overlijdensrisicoverzekering te worden afgesloten. Bij de spaarhypotheek bijvoorbeeld zit wel een overlijdensrisico bij de verzekering zelf.

Kies je voor een bankspaarhypotheek? Dan ben je er nog niet. Vervolgens dien je namelijk ook nog te kiezen uit twee varianten voor een manier van sparen. Dat kan d.m.v. de spaarvariant of de beleggingsvariant. Hieronder lees je meer informatie over deze beide varianten.

Spaarrekening Eigen Woning

De Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is het meest gekozen en is een manier bij de bankspaarhypotheek waarbij er gebruik wordt gemaakt van een geblokkeerde rekening bij de bank. Je hebt de mogelijkheid om geld op de rekening te storten, maar dit geld is er vervolgens niet weer vanaf te halen. In de meeste gevallen wordt er maandelijks een bepaald bedrag op de rekening gestort. Over het bedrag dat op de geblokkeerde rekening staat wordt ook rente ontvangen. De rente die wordt ontvangen is gelijk aan het rentebedrag dat over de hypotheek betaald moet worden. Wanneer de hypotheekrente omhoog gaat dan gaat de spaarrente over het bedrag dat op de rekening staat ook omhoog. Aan het eind van de looptijd van de hypotheek is het de bedoeling dat het geldbedrag op de rekening net zo hoog is als de hypotheeklening.

Ook is het zo dat het geldbedrag dat op de rekening staat niet opgegeven hoeft te worden bij de belastingaangifte. Dit is het geval voor de gehele looptijd van de hypotheek. Dit kan gunstig uitpakken want het kan namelijk een belastingvoordeel van 1,2% per jaar opleveren.

Voordelen:

 • Je weet zeker dat de gehele hypotheeklening aan het eind van de looptijd afgelost kan worden.
 • Gedurende de looptijd ontvang je spaarrente over het bedrag dat op de geblokkeerde rekening staat.
 • De hypotheekrente en de spaarrente zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor renteschommelingen worden tegengegaan.
 • Bij een hoge hypotheekrente maak je met deze hypotheekvorm gegarandeerd rendement.
 • Het gespaarde bedrag hoeft niet opgegeven te worden bij de Belastingdienst.

Nadelen

 • Bij een lage hypotheekrentestand wordt er ook slechts een laag rendement behaald.
 • Hypotheken die worden afgesloten na 1 januari 2013 kunnen geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

Beleggingsrekening Eigen Woning

Naast de spaarvariant is er ook een beleggingsvariant mogelijk voor de bankspaarhypotheek. Deze wordt de Beleggingsvariant Eigen Woning (BEW) genoemd. Bij deze keuze wordt er geen spaarrekening gekoppeld aan de lening, maar wordt er een beleggingsrekening aan gekoppeld. Het geld dat op deze rekening wordt gestort wordt gebruikt om te beleggen. Hierdoor is het eindbedrag van de hypotheek niet met zekerheid vast te stellen. Dit hangt namelijk af van de beleggingen. Het kan zijn dat de beleggingsresultaten hoger uitvallen, maar het kan ook zijn dat de resultaten uiteindelijk tegenvallen. Indien de beleggingsresultaten goed verlopen dan zal er na het afbetalen van de hypotheeklening nog vermogen overblijven.

Net als bij de spaarrekening is het bij de beleggingsrekening ook zo dat het bedrag niet opgegeven hoeft te worden bij de Belastingdienst en dat dit een belastingvoordeel op kan leveren van 1,2% per jaar.

Voordelen

 • Indien de beleggingsresultaten goed verlopen dan kan er aan het eind van de looptijd nog een vermogen overblijven nadat de hypotheek is afbetaald. Er kan ook worden gekozen om bij goede resultaten een lager bedrag maandelijks in te leggen. Belangrijk is om de fiscale gevolgen ook goed in de gaten te houden en te overleggen met een financieel adviseur.

Nadelen

 • Naast dat de beleggingsresultaten goed uit kunnen pakken kunnen ze ook tegenvallen. Dit kan ervoor zorgen dat je aan het eind van de looptijd met een restschuld blijft zitten.
 • Er zijn niet heel veel geldverstrekkers die een BEW verstrekken.
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek indien de hypotheek na 1 januari 2013 wordt afgesloten.
Shares