Spaarhypotheek

Spaarhypotheken zijn er al een lange tijd in Nederland. Sinds de jaren 80 wordt deze hypotheekvorm al veel afgesloten. Een van de belangrijkste voordelen van deze hypotheek was dat er maximaal gebruik kon worden gemaakt van de fiscale voordelen voor renteaftrek. Dat komt doordat er tijdens de looptijd van deze hypotheek niet wordt afgelost en er daarom maximaal kan worden geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Hoe dit precies werkt is verder op deze pagina te lezen.

Echter hebben er veel bezuinigingen plaatsgevonden en als gevolg van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning mogen nieuw afgesloten spaarhypotheken geen gebruik meer maken van de renteaftrek. Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 2013. Mensen die de spaarhypotheek voor deze datum hebben afgesloten mogen nog wel gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Op dit moment kan men dus nog wel voor de spaarhypotheek kiezen, maar door deze ontwikkeling is de hypotheek een stuk minder interessant geworden.

Hoe werkt de spaarhypotheek?

De spaarhypotheek heeft een andere werking dan veel andere hypotheken. Bij de spaarhypotheek wordt er namelijk gedurende de looptijd niet afgelost. Gedurende de looptijd wordt er daarentegen een premie betaald. De premie die wordt betaald bestaat uit twee verschillende onderdelen. Dit bestaat uit zowel een spaardeel en een overlijdensrisicodeel. Met het spaargedeelte van de hypotheek wordt er gespaard om aan het einde van de periode de hypotheek af te kunnen lossen. Met het gedeelte van het overlijdensrisico kan de hypotheek of een gedeelte van de hypotheek worden afgelost in het geval van vooroverlijden.

De spaarhypotheek is voornamelijk erg populair bij mensen, omdat het bedrag dat bij elkaar moet worden gespaard voor de hypotheek altijd gelijk is aan het bedrag van de hypotheekschuld. Je komt dus niet voor verrassingen te staan dat het totale bedrag dat betaald moet worden voor de hypotheek uiteindelijk hoger uitvalt. Bij de spaarhypotheek wordt het bedrag aan het begin al direct gegarandeerd.

Omdat je gedurende de looptijd spaart voor het aflossen van de hypotheek bouw je dus kapitaal op. Over dit gespaarde bedrag wordt ook spaarrente ontvangen. De rente die wordt ontvangen over het gespaarde bedrag is even hoog als de hypotheekrente die betaald moet worden. Indien het gebeurt dat de spaarrente tijdens de looptijd omhoog gaat dan wordt dit gedeeltelijk weer gecompenseerd met een verlaging van de premie. Dit zorgt ervoor dat de spaarhypotheek ontzettend stabiel is. Zeker in vergelijking met andere hypotheekvormen.

Het bovenstaande zorgt ervoor dat deze hypotheek erg gunstig uitpakt bij een hoge rentestand of wanneer de rente in een later stadium omhoog gaat. Het is wel zo dat je bij een spaarhypotheek vaak de gehele looptijd vast zit bij de maatschappij waar deze wordt afgesloten. Dit komt doordat overstappen naar een andere maatschappij in veel gevallen financieel slechter uitpakt.

Voordelen spaarhypotheek

  • Schommelingen in de rente worden tegengegaan. Dit komt door de schakeling tussen de hypotheekrente en de spaarrente.
  • Indien de hypotheekrente erg hoog is, is deze hypotheekvorm zeer interessant.
  • Door middel van het KEW is het mogelijk om belastingvrij vermogen op te bouwen.
  • Van tevoren is direct duidelijk wat de hoogte van het eindbedrag is. Bij de spaarhypotheek kom je uiteindelijk niet voor vervelende verrassingen te staan dat het totale bedrag hoger uitvalt.

Nadelen spaarhypotheek

  • Het grootste nadeel is dat er voor nieuwe starters geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk is. Dit is alleen mogelijk wanneer de hypotheek lineair of annuïtair wordt afgelost.
  • Het overlijdensrisico dat bij de spaarhypotheek in zit verwerkt kan erg ongunstig zijn voor ouderen of alleenstaanden.
  • Bij het afsluiten van deze hypotheekvorm zit je al snel vast aan een instelling, omdat overstappen in de meeste gevallen niet gunstig uitpakt. In de alinea hieronder lees je meer informatie waarom het oversluiten veelal niet gunstig is.
  • Indien de rentestand van de hypotheek laag is dan verliest deze hypotheekvorm ook veel van zijn waarde.
  • De spaarhypotheek wordt lang niet door alle instellingen aangeboden.

Oversluiten van de spaarhypotheek

Heb je een spaarhypotheek en wil je deze oversluiten? Dan is het altijd belangrijk om je hier erg goed in te verdiepen en het advies op te vragen van een financieel expert. Het is namelijk slechts zelden dat het oversluiten van een spaarhypotheek positief uitpakt. De rente hangt samen met het bedrag dat opgebouwd wordt om aan het eind van de periode de gehele hypotheek af te lossen. Dit houdt in dat als de rente omlaag gaat dat de premie dan tegelijkertijd omhoog gaat. Deze premie is niet fiscaal aftrekbaar en in de meeste gevallen pakt het dus niet gunstig uit.

Voor wie is deze hypotheek interessant?

Hoewel deze hypotheek langzaam aan het uitsterven is door de nieuwe regelingen kan hij ook vandaag de dag nog interessant zijn. De spaarhypotheek is voornamelijk interessant voor mensen die graag zekerheid willen en het zich niet kunnen veroorloven dat de kosten gaan stijgen. Voor starters kan deze hypotheek daarom interessant zijn. Voor ouderen en alleenstaanden is de hypotheek echter minder interessant. Voor deze doelgroep wordt er namelijk een hoge premie aan overlijdensrisicoverzekering gerekend.

Shares