Lineaire hypotheek

Ga je een huis kopen en sluit je hiervoor een hypotheek af? Er zijn tegenwoordig veel verschillende hypotheken beschikbaar. Een van deze hypotheken is de lineaire hypotheek. Bij de lineaire hypotheek wordt er iedere maand hetzelfde bedrag afgelost. Bij het bedrag dat wordt afgelost wordt het rentepercentage opgeteld om de maandlasten te berekenen. Het bedrag dat maandelijks betaald moet worden is dus afhankelijk van de hoofdsom, de looptijd en het rentepercentage. Hieronder geven we meer informatie over hoe deze hypotheek werkt, geven we de voor- en de nadelen en zie je enkele rekenvoorbeelden om meer duidelijkheid te krijgen over de werking van deze hypotheek.

Hoe werkt de lineaire hypotheek?

Een belangrijk kenmerk van deze hypotheekvorm is dat het bedrag dat maandelijks betaald moet worden afneemt. Dat komt doordat het rentebedrag dat maandelijks betaald moet worden, wordt bepaald aan de hand van de resterende schuldsom. Iedere maand los je een gelijk bedrag af en daarom wordt het resterende bedrag steeds kleiner. Je hoeft dus iedere maand minder rente te betalen.

Deze hypotheek is daarom bedoeld voor mensen die de maandelijkse lasten iedere maand graag zien dalen en aan het begin van de periode meer betalen om er later van te profiteren. Dit is tevens de reden waarom de meeste mensen juist niet voor deze hypotheekvorm kiezen. Veel mensen worden het liefst aan het begin niet teveel belast met hoge kosten en houden de kosten juist aan het begin graag laag. Deze mensen kiezen vaak eerder voor een annuïteitenhypotheek. Er dient echter ook niet te worden vergeten dat het fiscale voordeel na verloop van tijd ook minder wordt. Aan het begin van de lineaire hypotheek kun je veel profiteren van de renteaftrek, maar naarmate de hypotheek langer loopt wordt het voordeel voor renteaftrek steeds lager doordat het rentebedrag afneemt.

Er zijn enkele belangrijke eigenschappen die kenmerkend zijn voor deze hypotheekvorm. Dat is dat de lineaire hypotheek een vaste einddatum heeft. Je hebt hierbij de zekerheid dat je de hypotheek aflost. Daarnaast los je wel iedere maand hetzelfde bedrag van de hypotheekschuld af, maar daalt de totale aflossing vanwege de rente na verloop van tijd.

Voordelen lineaire hypotheek

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan deze hypotheekvorm. De onderstaande punten zijn argumenten waarom het interessant kan zijn om te kiezen voor een lineaire hypotheek.

 • De totale rentelasten nemen af gedurende de hypotheek langer loopt. Dit in tegenstelling tot veel andere hypotheekvormen.
 • Er wordt minder risico gelopen bij een verhoging van de rentestand tijdens een later stadium. Indien de rente in de toekomst plotseling stijgt dan heeft dit een relatief kleinere impact dan bij veel andere hypotheken. Dat komt doordat er al een groot deel van de hypotheekschuld is afgelost.
 • Doordat er voornamelijk aan het begin snel wordt afgelost nemen de risico’s bij deze hypotheek ook snel af. Mits men de hypotheek tijdens de beginfase ook prima kan betalen.
 • Doordat er aan het begin veel wordt afgelost van de hypotheekschuld is er een snellere vermogensgroei. Bij een lineaire hypotheek heb je op de helft van de looptijd de helft van de schuld afgelost. Bij de annuïteitenhypotheek heb je op de helft van de looptijd slechts nog maar eenderde afgelost.
 • Deze hypotheek is erg interessant wanneer mensen verwachten op een vervroegde leeftijd met pensioen te gaan. Zij worden later namelijk belast met lagere kosten dan aan het begin. Ditzelfde geldt voor mensen met een risicovol beroep waarbij het kan zijn dat men door omstandigheden zijn of haar baan verliest in de toekomst.

Nadelen lineaire hypotheek

Er zijn ook meerdere redenen waarom de lineaire hypotheek juist minder interessant kan zijn en waarom sommige mensen de voorkeur geven aan een andere hypotheek. Hieronder benoemen we de nadelen.

 • Aan het begin zijn de lasten per maand erg hoog. Voornamelijk voor starters kan dit een groot nadeel zijn. Zij hebben in de meeste gevallen aan het begin minder te besteden en zitten dan niet te wachten op hogere maandlasten.
 • Het fiscale voordeel van de renteaftrek wordt na verloop van tijd lager. Omdat er later relatief weinig rente wordt betaald, wordt er ook minder geprofiteerd van de renteaftrek.
 • Er wordt beperkt geprofiteerd van het inflatievoordeel. Indien er inflatie plaatsvindt wordt er in feite een voordeel behaald, doordat de relatieve waarde van de schuld hierdoor afneemt. Omdat er in de beginfase het meeste van het bedrag wordt afgelost wordt er minder van deze waardevermindering gebruik gemaakt.

Voor wie is de lineaire hypotheek interessant?

De lineaire hypotheek is interessant voor mensen die de meeste maandlasten aan het begin van de looptijd willen dragen. Dit is interessant voor mensen die van plan zijn om op een vroege leeftijd te stoppen met werken. Op latere leeftijd zijn de lasten die worden gedragen een stuk lager dan aan het begin. Mensen die een risicovol beroep hebben willen over het algemeen vaak de meeste lasten aan het begin dragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor banen met een zware lichamelijke belasting of mensen die in een onzekere branche werken. Mocht het ongewenst verkeerd gaan en men zijn of haar baan verliest dan is er al een groot deel van de hypotheekschuld afgelost.

Veranderingen hypotheekrenteaftrek

Sinds 2013 zijn er veranderingen doorgevoerd voor de hypotheken. Om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek is het verplicht dat deze geheel lineair of annuïtair af wordt gelost. Wanneer dit niet gebeurt dan kan men ook niet in aanmerking komen voor de hypotheekrenteaftrek. De hypotheek dient afgelost te worden, zoals in ons rekenvoorbeeld op deze pagina.

Rekenvoorbeeld

Is het bovenstaande verhaal nog niet helemaal duidelijk of wil je een voorbeeld voor het berekenen van de lineaire hypotheek? Dan hebben we hier het volgende voorbeeld voor je. We gaan ervan uit dat je een lineaire hypotheek afsluit met een totale lening van € 200.000, een looptijd van 25 jaar en een rente van 3%. Allereerst laten we de formule zien om dit uit te rekenen en hierna geven we een overzicht met de maandlasten. Het is noodzakelijk om eerst het bedrag dat maandelijks afgelost moet worden te berekenen. Met dit bedrag kunnen we vervolgens het rentebedrag uitrekenen om op de maandelijkse kosten te komen.

Maandelijkse aflossing = totale hypotheekschuld / (looptijd x 12 maanden) = 200.000 / (25 x 12) = € 666,67.

Maandelijkse rente = restschuld x rentepercentage / 12 maanden.

Voor de eerste maand bedraagt de rente dus: 200.000 x 0,03 / 12 = € 500,-.

Hieronder hebben we 2 tabellen geplaatst. De eerste tabel geeft weer hoe het verloop in de eerste 12 maanden gaat. De tweede tabel laat het verloop zien van de laatste 12 maanden bij de lineaire hypotheek. Wat valt hier precies uit af te leiden? We kunnen er de volgende conclusies uit trekken:

 • De restschuld neemt geleidelijk aan af.
 • Het rentebedrag daalt. Tijdens de laatste jaren hoeft er bijna geen rente meer betaald te worden.
 • De maandlasten zijn in het laatste jaar bijna gehalveerd t.o.v. het eerste jaar.
Maand Restschuld Aflossing Rente (3%) Totale maandlasten
1 € 200.000,00 € 666,67 € 500,00 € 1.166,67
2 € 199.333,33 € 666,67 € 498,33 € 1.165,00
3 € 198.666,66 € 666,67 € 496,67 € 1.163,34
4 € 197.999,99 € 666,67 € 495,00 € 1.161,67
5 € 197.333,32 € 666,67 € 493,33 € 1.160,00
6 € 196.666,65 € 666,67 € 491,67 € 1.158,34
7 € 195.999,98 € 666,67 € 490,00 € 1.156,67
8 € 195.333,31 € 666,67 € 488,33 € 1.155,00
9 € 194.666,64 € 666,67 € 486,67 € 1.153,34
10 € 193.999,97 € 666,67 € 485,00 € 1.151,67
11 € 193.333,30 € 666,67 € 483,33 € 1.150,00
12 € 192.666,63 € 666,67 € 481,67 € 1.148,34

De onderstaande tabel geeft het overzicht van de laatste 12 maanden van de lineaire hypotheek:

Maand Restschuld Aflossing Rente (3%) Totale maandlasten
289 € 7.999,04 € 666,67 € 20,00 € 686,67
290 € 7.332,37 € 666,67 € 18,33 € 685,00
291 € 6.665,70 € 666,67 € 16,66 € 683,33
292 € 5.999,03 € 666,67 € 15,00 € 681,67
293 € 5.332,36 € 666,67 € 13,33 € 680,00
294 € 4.665,69 € 666,67 € 11,66 € 678,33
295 € 3.999,02 € 666,67 € 10,00 € 676,67
296 € 3.332,35 € 666,67 € 8,33 € 675,00
297 € 2.665,68 € 666,67 € 6,66 € 673,33
298 € 1.999,01 € 666,67 € 5,00 € 671,67
299 € 1.332,34 € 666,67 € 3,33 € 670,00
300 € 665,67 € 666,67 € 1,66 € 668,33
Shares