Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij er iedere maand een vast bedrag wordt afgelost. Dit vaste bedrag dat maandelijks wordt afgelost bestaat uit een vast bedrag en het bijbehorende rentepercentage dat is vastgesteld. Een belangrijk kenmerk van deze hypotheekvorm is dat de hypotheek aan het eind van de afgesproken periode geheel is afgelost en je gedurende de periode hetzelfde bedrag aflost. Op deze pagina geven we meer informatie over hoe de hypotheek werkt, geven we de voor- en de nadelen van de hypotheek en vermelden we enkele voorbeelden.

Hoe werkt de annuïteitenhypotheek?

Annuïteit is een vast afgesproken bedrag dat een bepaalde periode betaald moet worden. Heel letterlijk betekent het een jaarlijks te betalen bedrag, want in het Latijns betekent annuïteit ‘annus = jaar‘. Het te betalen maandelijkse bedrag kan per maand gelijk blijven doordat de samenstelling van de rente en het aflossingsbedrag verschilt. Aan het begin van de hypotheek zal je veel rente moeten betalen. Naarmate de hypotheek langer loopt gaat het bedrag dat aan rente moet worden betaald juist omhoog, maar het aflossingsbedrag gaat omlaag. Zodoende kan het bedrag dat maandelijks in totaal afgelost moet worden juist gelijk blijven.

Dit houdt wel in dat je fiscale voordeel kleiner wordt naarmate de annuïteitenhypotheek langer loopt. In de beginfase van de hypotheekvorm is de renteaftrek juist erg hoog, maar deze wordt geleidelijk aan steeds minder.

Er zijn verder een aantal kenmerken van deze hypotheekvorm. Dit is dat er van tevoren een einddatum wordt afgesproken. Aan het eind van deze periode heb je zekerheid dat de hypotheek geheel wordt afgelost als aan alle periodieke betalingen wordt voldaan. Gedurende de hele looptijd van de hypotheek los je namelijk periodiek altijd een vast bedrag af. Dit bedrag blijft de gehele looptijd hetzelfde.

Voordelen annuïteitenhypotheek

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor deze hypotheekvorm. Hieronder hebben we een opsomming gemaakt van de argumenten waarin het voor jou interessant kan zijn om te kiezen voor het afsluiten van een annuïteitenhypotheek. Veder op de pagina zijn er argumenten waardoor deze hypotheekvorm nadelig kan zijn.

  • Het maandelijks af te lossen bedrag blijft de gehele periode hetzelfde. Hierdoor weet je van tevoren waar je aan toe bent en hoeveel er die maand moet worden afgelost.
  • Aan het eind van de looptijd weet je zeker dat de gehele hypotheek is afgelost.
  • Aan het begin van deze hypotheek zijn de netto maandlasten lager dan bij veel andere hypotheken. Bij een lineaire hypotheek bijvoorbeeld zijn de kosten in de beginfase hoger dan wanneer de hypotheek al langer loopt. Bij een lineaire hypotheek blijft het rentepercentage gelijk over het af te lossen bedrag. Naarmate het af te lossen bedrag daalt, daalt ook het rentebedrag en dus het af te lossen bedrag. Een annuïteitenhypotheek kan in dit geval voornamelijk bij veel starters gunstiger zijn.
  • In de beginfase kan er veel worden geprofiteerd van de renteaftrek.
  • Sinds 2013 hebben starters recht op hypotheekrenteaftrek bij deze hypotheekvorm. Bij veel andere hypotheken is dit niet het geval.

Nadelen annuïteitenhypotheek

Vergeet daarnaast niet naar de nadelen van deze hypotheek te kijken. Hieronder hebben we een lijstje gemaakt met de verschillende nadelen.

  • Het fiscale voordeel wordt steeds lager naarmate deze hypotheek langer loopt. Dat komt doordat het rentebedrag alleen aan het begin van de periode erg hoog is en juist aan het einde van de periode erg laag. Dit zorgt ervoor dat de renteaftrek later zeer laag is.
  • Ook gaat de vermogensopbouw een stuk langzamer dan bij veel andere hypotheken. Dat komt doordat er in de beginfase voornamelijk veel aan rente wordt betaald. Pas later wordt er meer afgelost, waardoor er ook pas later meer vermogen wordt opgebouwd.
  • De netto maandlasten zullen naarmate de hypotheek langer loopt juist toenemen.

Wanneer kiezen voor deze hypotheekvorm?

Nu heb je de voor- en de nadelen op een rij, maar wanneer is het nou wel of niet interessant om te kiezen voor een annuïteitenhypotheek? De annuïteitenhypotheek is interessant voor mensen die tijdens de beginfase de lasten laag willen houden. Hoewel het af te lossen bedrag de gehele periode hetzelfde blijft zijn de netto maandlasten aan het begin wel lager. Dit is interessant voor mensen die verwachten dat hun inkomen na verloop van tijd gaat stijgen. Naarmate uw inkomen gaat stijgen kunt u zodoende de latere hogere maandlasten verdragen. Dit is de reden waarom veel starters kiezen voor een annuïteitenhypotheek.

Extra aflossen

Het is zo dat je bij deze hypotheekvorm op de helft van de looptijd pas eenderde van de hypotheek zelf hebt afgelost. Wil je graag extra aflossen? Dat is uiteraard mogelijk. Je hebt zelf de keuze uit het bedrag dat je extra wilt aflossen op de hypotheek. Hoe hoog het bedrag is dat je wilt aflossen kun je zelf bepalen, maar er wordt wel aangeraden om altijd contact op te nemen met je hypotheekadviseur. Naast dat het spaargeld op je rekening later wordt krijg je vaak ook te maken met een boeterente. Daarom is het belangrijk om je altijd goed af te vragen of dit het waard is.

Er zijn voorwaarden waaronder je boetevrij kunt aflossen, maar dit is afhankelijk van de zaken die zijn afgesproken tijdens het vastleggen van de hypotheek. Hiervoor is het belangrijk om de hypotheekvoorwaarden of de hypotheekakte goed door te nemen. Alvorens extra af te lossen is het zaak om te kijken of dit rendabel is.

Annuïteitenhypotheek berekenen

Is het bovenstaande verhaal nog niet helemaal duidelijk of ben je benieuwd naar een rekenvoorbeeld? Dan hebben we hieronder een overzicht voor je gemaakt waarin we dit graag inzichtelijk maken. In het voorbeeld nemen we een lening van € 200.000,- met een jaarlijkse rentepercentage van 3%. waarbij is gekozen voor een annuïteitenhypotheek. Duidelijk is te zien dat de beginfase voornamelijk bestaat uit rente. Later wordt de te betalen rente lager, maar neemt het af te lossen bedrag toe.

Voorbeeld:

We nemen een voorbeeld waarbij we een lening van € 200.000 willen afsluiten met een hypotheekrente van 3%. Hiervoor is het noodzakelijk om het rentepercentage per maand allereerst uit te rekenen. Onderstaand hebben we de formule waarmee het maandelijkse rentepercentage uitgerekend kan worden:

Maandelijks rentepercentage = (1 + jaarrente) ^ (1/12) – 1.

Indien we dit invullen krijgen we: (1 + 0,03) ^ (1/12) – 1 = 0,002466 = 0,2466%

Shares