Aflossingsvrije hypotheek

Ben je op zoek naar een geschikte hypotheek voor de financiering van je woning? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Klik hier voor alle verschillende hypotheekvormen. Er zijn namelijk veel verschillende hypotheken met ieder zijn eigen kenmerken. Een van de hypotheken is de aflossingsvrije hypotheek. De aflossingsvrije hypotheek kent verschillende voor- en nadelen. Op deze pagina lees je hoe deze hypotheek werkt en verschillende voor- en nadelen.

Hoe werkt de aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is een bijzondere hypotheek. Bij deze hypotheekvorm vindt er namelijk geen aflossing plaats. Gedurende de looptijd van de hypotheeklening wordt er dus geen bedrag afgelost, maar wordt er daarnaast ook geen vermogen opgebouwd. De aflossingsvrije hypotheek is niet de enige hypotheek waarbij er tussentijds niet wordt afgelost, maar bij de andere hypotheken waar dit het geval is wordt er in de meeste gevallen wel maandelijks een geldbedrag betaald om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. Te denken valt aan de spaarhypotheek of de bankspaarhypotheek. Dit is niet het geval bij de aflossingsvrije hypotheek. Er zal dus een andere methode nodig zijn om het geld bij elkaar te krijgen waar de hypotheek mee afbetaald moet worden. Hiervoor zijn de onderstaande mogelijkheden een oplossing:

 • Op eigen initiatief wordt er vermogen opgebouwd om aan het eind van de looptijd de hypotheek af te betalen.
 • Tussentijds aflossen is ook mogelijk. De voorwaarden hiervoor verschillen per geldverstrekker. Het is dus belangrijk om de voorwaarden goed te controleren voor het afsluiten van de hypotheek. Bij de meeste banken is het zo dat je boetevrij een bedrag kunt aflossen tot 10% van de oorspronkelijke hypotheeklening.
 • Aan het einde van de looptijd van de hypotheek wordt de woning verkocht en met het bedrag dat de woning oplevert wordt de hypotheek afgelost.
 • Er wordt een nieuwe hypotheek afgesloten waarmee de oude hypotheek wordt afgelost.

De aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm die veel risico met zich meebrengt. Dat komt doordat er tussentijds niet wordt afgelost en daarnaast ook niet wordt opgebouwd om het eindbedrag af te lossen. Hierdoor staat de volledige schuld aan het eind van de looptijd nog open. Ook is het een groot risico dat de waarde van de woning kan dalen. Indien de huizenprijzen plotseling snel dalen kan de waarde van de woning ook dalen. De waarde van de woning komt dan onder de waarde van de hypotheek te staan.

Hypotheekrenteaftrek

Nog een punt bij deze hypotheekvorm is dat het voor startende huizenkopers na 1 januari 2013 niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek. Dat komt door de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. Deze wet is in het leven geroepen vanwege verschillende bezuinigingen bij de overheid. Er kan alleen nog gebruik worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek indien er lineair of annuïtair wordt afgelost. Mensen die deze hypotheekvorm voor 1 januari 2013 hebben gestart kunnen nog wel gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

Voorwaarden en eisen

Deze hypotheekvorm lijkt erg interessant, omdat de aflossingsvrije hypotheek geen lasten met zich meebrengt. Je hebt helemaal zelf de keuze hoe je de hypotheek aan het eind afbetaalt. Gezien de hoge risico’s is het echter niet even makkelijk om deze hypotheek te krijgen. Ten eerste wordt deze hypotheekvorm door lang niet alle geldverstrekkers aangeboden en daarnaast zijn er een aantal voorwaarden bij de geldverstrekkers die de aflossingsvrije hypotheek wel verstrekken. In de meeste gevallen wordt er gekeken naar het gewenste bedrag en de waarde van de woning die gekocht wordt. Hieronder hebben we een aantal voorwaarden:

 • Mensen die de aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten na 1 augustus 2011 kunnen slechts 50% van de marktwaarde van de woning uitgekeerd krijgen. Dit komt door de wet ‘Gedragscode Hypothecair Financieringen‘. Het restbedrag dient te worden behaald door een andere hypotheekvorm af te sluiten.
 • Voor mensen die hebben gekozen voor deze hypotheekvorm voor 1 augustus 2011 hebben vaak een maximaal bedrag voor de hypotheek uitgekeerd gekregen tussen de 65 en de 80%. Het overige bedrag dat men nodig heeft dient te worden behaald op een andere manier. Bijvoorbeeld door een extra hypotheek af te sluiten waar op een andere manier wordt afgelost.

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten

Wil je je huidige aflossingsvrije hypotheek oversluiten naar een andere geldverstrekker? Dat is volgens de wet gewoon mogelijk. Dit kan interessant zijn wanneer er een lager rentepercentage is. Je kunt ervoor kiezen om een lening van 30 jaar opnieuw aan te gaan. Wel keren de meeste geldverstrekkers slechts 50% uit van de huidige woningwaarde. De aflossingsvrije delen worden meegenomen naar de nieuwe bank. Wil je een groter bedrag lenen dan 50% van de huidige woningwaarde? Dan kan dit worden aangevuld door het overige gedeelte annuïtair of lineair af te lossen.

Voorbeeld:

Je hebt een woning ter waarde van € 400.000 en een aflossingsvrije hypotheek van € 300.000. Indien je een hypotheek meeneemt / oversluit naar een geldverstrekker die 50% van de huidige woningwaarde uitkeert dan kan er een bedrag bij de nieuwe geldverstrekker van € 200.000 beschikbaar worden gemaakt. Verder wordt er € 100.000 verstrekt voor de hypotheeklening dat lineair of annuïtair afgelost moet worden. Naast dat de keuze om de hypotheek over te sluiten interessant kan zijn vanwege een interessanter rentepercentage kan het ook interessant zijn om de hypotheek gedeeltelijk annuïtair of lineair te laten verlopen. In dat geval blijf je later namelijk met een lagere restschuld zitten.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

 • Deze hypotheekvorm is de goedkoopste hypotheek die er is. Er hoeft namelijk niet tussentijds te worden afgelost of aan andere betalingen te worden voldaan. Voor mensen die aan het begin van de hypotheek niet met kosten opgezadeld willen worden is dit een geschikte hypotheek.
 • Er zijn geen verplichte verzekeringen bij deze verzekeringen van toepassing.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

 • Vanwege de nieuwe wetten is deze hypotheek een stuk minder interessant gezien er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek.
 • Wanneer de looptijd voorbij is dan staat het gehele bedrag dat betaald moet worden nog open, omdat er tussentijds niet hoeft te worden afgelost. Er bestaat een risico dat je blijft zitten met een restschuld.
 • In de meeste gevallen is het niet mogelijk om voldoende geld bij elkaar te brengen om een woning te kopen. Er moet dan eigen vermogen ingebracht worden of een andere hypotheekvorm naast de aflossingsvrije hypotheek worden afgesloten.
 • Er wordt een risico gelopen dat de huizenprijzen dalen. In het geval je de woning aan het einde van de looptijd of tussentijds wilt verkopen dan kun je met een restschuld blijven zitten.
Shares